Viac vody v Amerike

Po dvoch suchých rokoch bez možnosti napustenia vody do rybníka Amerika III (z dôvodu nízkej hladiny vody vo Váhu) stúpol Váh dostatočne na to, aby sa nám 9. a 10. marca konečne podarilo zvýšiť hladinu v rybníku asi o 80 cm. Zlepšili sa tak podmienky pre ryby a prítokom čerstvej vody stúpla aj kvalita vody. Tým, že sa zvýšením hladiny zaplavili aj pobrežné porasty trstiny, vytvorili sa veľmi dobré podmienky pre práve prebiehajúci neres šťúk, ktorých aktivitu bolo vidieť hneď na druhý deň po dopustení vody. Po oteplení sa tu budú neresiť aj ostatné druhy rýb.
Vodný stav na monitorovacom mieste Šaľa mal maximum na 392 cm a pri ukončení dopúšťania 346 cm, kedy voda už prestala dotekať. Z toho vieme vyvodiť, že dopúšťanie vody do rybníka je možné (pri založených doskách v stavidle na strane rybníka) pri vodnom stave od 320 cm vyššie.
Ďakujeme našim kolegom Gabrielovi Sedlákovi, Ladislavovi Bujdošovi a aj našim dvom mladým rybárom Jozefovi Bugyimu ml. a Patrikovi Hambalkovi, ktorí sledovali stav prietoku vo Váhu, aby sa zabezpečilo včasné uzavretie stavidla pred poklesom hladiny vo Váhu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.