Deň Zeme 2024

Pri príležitosti Dňa zeme, za krásneho jarného počasia, sa uskutočnila akcia zameraná na čistotu širšieho okolia obce.

Ako rybári sme tento deň a túto akciu využili na úpravu okolia nášho lovného revíru Amerika III, ktorý je v tesnej blízkosti obce a je obľúbeným miestom nielen rybárov, ale aj ostatných obyvateľov a aj návštevníkov z blízkeho okolia. Brigády sa zúčastnilo 23 členov aj nečlenov organizácie, ktorí svojou prácou prispeli k skrášleniu okolia, úprave ciest, či vytvoreniu miest na parkovanie.

Ďakujeme p. Suchému, Bugyimu a Šmátralovi za pomoc s poskytnutou nakladacou a dopravnou technikou, ktorá umožnila urobiť veľký kus práce na úprave prístupových ciest. Všetkým ostatným vďaka za ostatnú vykonanú prácu pri oreze brehových porastov a kosenie priľahlých plôch. Na kosenie ešte zostali plochy, ktoré bude potrebné dokosiť krovinorezmi – kto bude mať čas, môže sa prihlásiť, aby sme kosenie dokončili.

Aj napriek tomu, že stále sa nájdu jednotlivci, ktorí odpady riešia vynášaním do okolitej prírody, potešujúce je zistenie, že tých odpadkov a odpadu v prírode pri týchto akciách sa vyzbiera z roka na rok menej. Je to určitá odozva na toto dlhoročné úsilie udržiavať našu okolitú prírodu v čistote. Samozrejme je to aj zásluha tých, ktorí aj počas roka z vlastnej iniciatívy vyzbierajú drobné odpadky počas roka pri svojich prechádzkach v prírode.

Všetkým zúčastneným aj touto cestou ďakujeme za vykonanú prácu. Obecnému úradu ďakujeme za občerstvenie, ktoré pripravili pre všetkých účastníkov akcie.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.