Jarné práce pokračujú

Spolu s rýchlo sa prebúdzajúcou prírodou sa zintenzívnila aj brigádnicka činnosť v našich revíroch.

Z každého revíru boli odobraté vzorky vody na rozbor a boli odoslané do certifikovaného laboratória na rozbor. Po vykonaní rozborov a po ich vyhodnotení budeme mať údaje, ktoré sa porovnajú s predchádzajúcimi rokmi. Dlhodobé sledovanie kvality vody a jej vhodnosti na chov a život rýb je potrebné k tomu, aby sme do určitej miery vedeli reagovať v prípade nepredvídaných zmien a ľahšie našli pôvod týchto zmien.

Vízallás

Na lovnom revíry Mŕtve rameno Vízallás sa pokosilo okolie prístupovej cesty. Pokosili sa aj lovné miesta a okraj porastov vedľa prístupovej cesty tak, aby nezasahovali do cesty. Zabráni sa tým tomu, aby prechádzajúce vozidlá jazdili po poľnohospodárske pôde a poškodzovali tu pestované porasty.

Foto: pokosené lovné miesta a prístupové cesty okolo rybníka Vízallás

Amerika III

Na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III sa upravili prístupové cesty, v ktorých sa vytvorili prejazdmi aut v jesennom, zimnom a jarnom období jamy a koľaje. Na jeseň v minulom roku sme na tento účel pripravili certifikovanú drť R5 spracovanú na zbernom dvore obce, kde sa stavebný odpad v tomto období zhodnocoval firmou Eisen s.r.o. , Šaľa s na to určeným strojom McCloskey. Drť nám poskytla obec bezplatne. Materiál bol použitý len teraz na jar, lebo jeho použitie na jeseň a v zime by sa minulo účinku. K použitiu tohto materiálu na úpravu prístupových ciest k revíru máme súhlas majiteľ pozemku Dusla a.s. Šaľa. Potrebnou technikou sa materiál naložil a rozviezol na potrebné miesta, kde sa čiastočne strojovo a čiastočne ručne zapracoval do povrchu prístupových ciest. Prechádzajúcich žiadame o trocha trpezlivosti, kým sa tento materiál ujazdí. V blízkej budúcnosti chceme ešte rozviesť tenkú vrstvu štrku, aby sa v prípade dažďa voda rýchlejšie vsakovala a cesta skôr vyschla.

Z vody sa vyzbierali po zime uhynuté ryby a zakopali sa v blízkom lese. Tohtoročný úhyn je zatiaľ prijateľný – uhynulo približne 25ks rýb. Je to spôsobené tým, že jar je oveľa chladnejšia ako v niekoľkých predchádzajúcich rokoch a tým sa voda pomalšie prehrieva čím je vyrovnanejší pomer medzi postupne sa rozvíjajúcou imunitou rýb po zime a tvorbou choroboplodných vírusov a baktérií.

Vermek

Na chovnom rybníku Vermek sa začalo aj s podporou obce už so 4.etapou biologického odbahňovania. Účinnosť tohto spôsobu odbahňovania je evidentná v tom, že aj pri vysokých teplotách v minulých rokoch nebol zaznamenaný žiadny kyslíkový deficit vo vode a ryby tieto obdobia prekonali bez úhynu.

Foto: jarné práce na rybníkoch Amerika III a Vermek

Takto postupne pripravujeme naše revíry na otvorenie sezóny. Je potrebné ešte pokosiť a vyviezť trstinu na chovnom revíry Vermek a na lovnom revíry Amerika III a pokosiť pobrežia oboch revírov. Pokiaľ ešte nie je dostatok prirodzenej potravy vo vode je potrebné ryby po prezimovaní prikŕmiť. V najbližších dňoch sa uskutoční jarné zarybnenie. Dúfajme, že sa podarí vykonať zarybnenie ako bolo naplánované, nakoľko sa muselo hľadať náhradné riešenie zarybnenia, lebo náš dodávateľ mal s dodaním potrebného množstva rýb problém z dôvodu veľkých strát, ktoré im spôsobili v zime kormorány. Ďakujeme p. Petrovi Suchému za poskytnutú techniku a všetkým zúčastneným za odvedenú prácu. Do začiatku sezóny máme ešte nejaký čas a preto dávame ešte v tomto období priestor členom na odpracovanie brigády, aby sa potom po zahájení sezóny už mohli plne venovať svojmu koníčku.

Petrov zdar.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Jarné práce pokračujú”

Comments are closed.