Jesenné zarybnenie revírov

Po nezvyčajne vysokých zrážkach v mesiaci október, kedy na niektorých tokoch došlo k stúpnutiu hladiny až k povodňovým stupňom sa skomplikoval aj u našich dodávateľov násady samotný odlov násadových rýb.

Po čiastočnom poklese hladín sa odlovilo dostatočné množstvo na to, aby uspokojili naše ojednávky a mohlo byt dodané požadovné množstvo násady. Všetky lovné revíry vrátane rieky Váh boli 20. októbra zarybnené nasledovne:

KAPOR VÝBER

 • Selice Malý Bikáš 300 kg
 •  

  KAPOR I.trieda – K3 1,8–2,3kg/ks

 • Selice Malý Bikáš: 1 200kg
 • Štrkovisko Kráľová n.V.: 900kg
 • Váh Šaľa: 500kg;
 • Tehelňa I.,II. Žihárec: 1 150kg
 • Kopola Neded: 1 550kg
 • Trnovec n.V. Amerika III: 300kg
 •  

  KAPOR – K2

 • Trnovec n.V. Amerika III: 500kg (dodané 30.10.2020)
 • Trnovec n.V. Vízallás: 500kg (dodané 30.10.2020)
 •  

  Po zarybnení boli lovné revíry okrem rieky Váh pre lov uzavreté do 1. novembra do 6:00. Do tejto doby platí VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU.


  _

  Vo fotogalérii je aj niekoľko fotografií zo zarybnenia najmladšieho revíru MsO SRZ Šaľa – Malý Bikáš Selice, ktorý bol otvorený pre lov len tento rok. Kolegovia zo Selíc odviedli kus práce pri úprave brehovej časti, svahov a prístupu k lovným miestam, za čo im patrí uznanie. Po čase si aj tento revír isto nájde svojich priaznivcov, ktorí ho budú radi navštevovať.

  Ukončenie jesenného zarybnenia 2020

  Dodávkou násady, ktorá nemohla byť dodaná 20. októbra 2020 (kvôli vysokému stavu vody v odpúšťacích kanáloch dodávateľa rýb) sa zarybnenie revírov Amerika III a Vízallás kaprom K2 ukončilo 30. októbra 2020. Súčasne s dodávkou tejto omeškanej násady boli revíry zarybnené aj šťukou severnou-ročnou v nasledovnom množstve:

 • Trnovec n.V. Vizállás: 50 kg
 • Trnovec n.V. Amerika III: 10 kg
 • Trnovec n.V. Hlinisko Vermek: 5 kg
 •  


  _

  Lovné revíry budú pre lov otvorené od 1.11. od 6:00 podľa zákona. Do posledných tohtoročných rybárskych vychádzok prajeme všetkým členom ešte pekné zážitky v našich revíroch.

  Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zarybňovania zúčastnili za ich ochotu a pomocné práce.

  SRZ Trnovec

  Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

  3 Replies to “Jesenné zarybnenie revírov

  1. Spätné upozornenie: Na prelome rokov – SRZ Trnovec
  2. Spätné upozornenie: Malé výročie – SRZ Trnovec

  Comments are closed.