Pre obohatenie života na pobreží i nad vodou

SRZ Trnovec nad Vahom

Kde je voda tam je život. Toto príslovie je asi každému známe. Väčšinou sa ten život v prírode obohacuje sám, ale keď je príležitosť, je dobré k tomu prispieť…

Na našom lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III už štvrtý rok hniezdia rybáre riečne (Sterna hirundo). Príspevok o nich sme už priniesli, keď sa nám podarilo zdokumentovať ich úspešné hniezdenie na umelom ostrovčeku z kmeňov stromov. Hniezdili tu aj v roku 2021 a tento rok sa opäť vrátili. Ich miesto na hniezdenie sa žiaľ časom pokazilo, no od svojho príchodu koncom apríla tu stále zotrvávali a miesto na hniezdenie hľadali dokonca už dva páriky.

Máme v úmysle vybudovať ešte ďalší plávajúci ostrovček na hniezdenie vodných vtákov a neresenie rýb z kmeňov stromov, ktoré vyhrýzli bobry na pobreží Váhu, ale zatiaľ sme to nestihli. Rozhodli sme sa teda narýchlo spraviť pre rybáre hniezdne plošinky a umiestniť ich na plávajúce kmene. Podľa rady priateľov, ktorí sa venujú pozorovaniu vtákov, sme im tieto hniezdne plošinky vyplnili drobnými kamienkami preosiatymi zo štrku. Ihneď po ich umiestnení a krátkej obhliadke si ich rybáre obsadili a začali si ich chystať. Dúfajme, že úspešné hniezdenia budeme môcť zdokumentovať aj v tomto roku.


Nová výsadba na pobreží

To, že k vode patrí aj zeleň je samozrejmé. Po vysadení sadeníc dubov ako náhradnej výsadby sme od manželov Krížových z Trnovca nad Váhom dostali 12 stromčekov javora a hlohu, ktoré sme tiež vysadili na pobreží miesto stromov, ktoré nám od jesene do jari vyhrýzli bobry. Dúfajme, že dokážeme intenzívnejšie vysádzať ako dokážu bobry likvidovať. Tieto stromy poskytnú do budúcna oživenie pobrežia a príjemný tieň pre loviacich v horúcich letných dňoch.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.