Prvé jarné práce na Amerike III

Už sme si akosi zvykli na príliš mierne zimy v našej oblasti, ktoré dávajú príležitosť skôr na jarné ako zimné aktivity.

Pred niekoľkými rokmi sme sa v takomto čase venovali ešte zimným radovánkam, odpratávaniu snehu, koseniu ‘na ľade’udržiavaniu prieduchov v ľade, aby sme uchránili život pod ľadom. Dnes dá sa povedať, že len s malými prestávkami sa môžeme celoročne venovať lovu nielen na rieke, ale aj na našich rybníkoch, ktoré zamŕzajú len na krátky čas. Tohoročná mierna zima dala príležitosť aj na uskutočnenie brigády, ktorá sa konala na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III.

Kus práce za nami

Aj keď bola brigáda oznámená len krátkym oznamom na facebooku večer pred konaním (nakoľko nebolo isté aké bude počasie) aj tak sa zišlo 11 členov, ktorí urobili kus práce aj keď v pomerne chladnom a veternom počasí. Pokosila, pohrabala a odviezla sa trstina a suché pobrežné rastlinstvo, vyrezali sa koreňové výhonky a letorasty z minulého roka a odstránili sa stromy poškodené, alebo vyhryzené bobrom.

Nová voda v rybníku

Súčasne s prebiehajúcimi prácami sa dopustila aj voda z Váhu, ktorého hladina sa mierne zdvihla v dôsledku predchádzajúceho oteplenia a dažďových zrážok, čím došlo k roztopeniu časti snehovej pokrývky v severnom povodí Váhu. Voda sa začala napúšťať otvorením stavidla 18.2 o 21:00 pri stave 320cm na stavoznaku vodomernej stanice Šaľa Váh a napúšťanie sa ukončilo 19.2. o 11:00 pri stave 314 cm, kedy už začala voda vytekať.
_

Po minulotýždňovej strojovej úprave pobrežia lovného revíru Mŕtve rameno Vízallás sa takto spravili prvé jarné práce aj na tomto revíry. Zostáva nám ešte pokosiť a odviezť trstinu z nášho chovného revíru Hlinisko Vermek.

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým za za účasť a vykonanú prácu. Svojou prácou takto môže každý ukázať svoj postoj nielen k rybárstvu a organizácii ako takej, ale aj k životnému prostrediu a ku konaniu všeobecného dobra.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.