Úspešná spoločná akcia

Po úspešnom výlove výtokového objektu odkaliska Amerika 23. mája 2021 sme sa aj s kolegami z obvodnej organizácie SRZ Králová nad Váhom dohodli o zorganizovaní druhého, spoločného výlovu, keďže do revíru Štrkovisko Králová potrebovali na zarybnenie bielu rybu.

Aby sme zefektívnili výlov rozhodli sme sa ho vykonať pomocou elektrického agregátu metódou takzvanej elektronakózy, ktorá je vyvolaná pôsobením pulzujúceho jednosmerného prúdu. Metóda je bezpečná ako pre ryby, tak aj pre loviaci personál. Pripravili sme všetky potrebné náčinia a dohodli sme sa, že v prípade priaznivého počasia sa v nedeľu poobede stretneme na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III, kde sme do prepravnej nádoby nabrali vodu a premiestnili sme sa k výpustnému objektu z odkaliska Amerika.

Po príchode sme rozložili všetko potrebné a pustili sme sa do postupného odlovovania. Celú činnosť si môžete pozrieť v obrazovej prílohe. Aj keď nás pri práci ohrozovali ťažké búrkové mračná zrážky sa nám našťastie vyhli a prácu sme mohli úspešne dokončiť. Kolegovia z Královej nad Váhom si na zarybnenie svojho revíru zobrali 200kg prevažne karasa striebristého. Medzi vylovenými rybami bolo aj niekoľko menších kaprov a lieňov. Na zarybnenie revíru Mŕtve rameno Amerika III sa vylovilo ešte 140kg rýb rovnakého druhového zastúpenia, ako predtým. Spolu s výlovom z minulej soboty sa tento revír zarybnil množstvom 220 kg. Zápisnicu s výlovu si môžete pozrieť TU.

Zastavili sa pri nás aj deti, ktoré mali veľkú radosť z ulovených rýb. Po vypustení rýb do revíru sme spravili ešte niekoľko záberov z člna a odfotili sme aj hniezdiacu kačku, ktorej sa čoskoro vyliahnu káčatká.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za kus dobre vykonanej práce, ktorá malým dielom prispela k obohateniu našich revírov. Zároveň ďakujeme aj nášmu priateľovi, zanietenému fotografovi Fredymu Baranovičovi, ktorý prišiel medzi nás a celú akciu obrazovo zdokumentoval.

Ak vás zaujíma problematika rozšírenia karasa striebristého v našich vodách, viac info nájdete V TOMTO ČLÁNKU.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.