Členská schôdza 2023

Po dvoch rokoch, kedy sa z dôvodu pandemickej sitúácie nemohli konať hromadné akcie sa 25. februára 2023 uskutočnila v zasadačke Obecného úradu v Trnovci nad Váhom Členská schôdza […] Čítať ďalej

Hlavná sezóna v našich revíroch

Aj keď sme aktuálne o udalostiach informovali prostredníctvom FB v tomto príspevku prinášame krátky sumár našej činnosti a udalostiach posledných mesiacov. Letné mesiace v našich revíroch neboli len o love a oddychu […] Čítať ďalej

Príroda odkaliska Amerika

Mnohým z Trnovca nad Váhom a blízkeho okolia nie je neznáme odkalisko Amerika nášho najväčšieho chemického závodu na výrobu priemyselných hnojív Duslo a.s. Šaľa. Bolo vybudované ako […] Čítať ďalej

Srdce pre prírodu

Dňa 1.9.2021 sa v obci uskutočnila akcia „Srdce pre prírodu“ cieľom ktorej bolo zvýšiť povedomie hlavne mladej generácie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Naša obvodná organizácia […] Čítať ďalej