Sčítanie kormoránov 2022

Každoročne v januári sa Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou podieľa na monitorovaní vodného vtáctva. V tomto roku pripadlo toto monitorovanie na 15. […] Čítať ďalej

Bezpečnejšie pobrežie

Tak ako všetko živé aj stromy majú svoju mladosť, svoj aktívny vek, kedy majú najlepšiu formu a starobu, kedy sa ich život pomaly vytráca aj keď […] Čítať ďalej

Sčítanie kormoránov 2021

Každoročne v januári sa v spolupráci Slovenskou ornitologickou spoločnosťou Slovenský rybársky zväz podieľa na monitorovaní stavu vodného vtáctva. Od roku 1967 organizácia Wetlands International organizuje […] Čítať ďalej

Sčítanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčitavanie populácie Kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) Tohtoročné sčitavanie […] Čítať ďalej