Info

 
! -> Žiadame všetkých našich členov, aby vyplnené Povolenia na lov za rok 2022 odovzdali najneskôr do 15.1.2023. <- !
Povolenia odovzdajte p. Tomášovi Gyepesovi buď osobne, alebo ich môžete vložiť do poštovej schránky. Nové povolenia bude vydávať p. Gyepes. Info o spôsobe a časoch vydávania nájdete TU.

! -> OBMEDZENIA NA VSTUP PLAVIDLAMI pri VD Selice a Kráľová <- !

Oprávnenia na využívanie lesných ciest v lesoch v inundačnom území rieky Váh sa vydávajú na Lesnej správe v Trnovci nad Váhom v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00. Údaje meno, bydlisko, ŠPZ a typ vozidla je potrebné nahlásiť na e-mailovú adresu: anton.molnar@lesy.sk. Cena je 1,80 € za jedno oprávnenie (platí na jednu osobu a jedno motorové vozidlo).

OZNAM a UPOZORNENIE o využívaní poľných ciest

Brigády pre členov: je potrebné sa prihlásiť u p. Beloviča, ktorý pridelí prácu, prípadne zabezpečí potrebné náradie alebo techniku.

Zásady manipulácie so stavidlom pre napúšťanie vody do rybníka Amerika III

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Cenník povolení pre rok 2023
Miestny rybolovný poriadok (platný od 1.1.2020)
Dodatok k Miestnemu rybolovnému poriadku (platný od 1.1.2023)
Pravidlá privlastňovania rýb
Rozhodnutie o spôsobe využitia rybníka Amerika III a priľahlých plôch