O nás

Obvodná organizácia SRZ Trnovec nad Váhom  je organizačným prvkom bez právnej sujektivity a patrí pod Mestskú organizáciu SZR Šaľa. Sem patria aj Obvodné organizácie Selice, Neded, Žiharec a Kráľová nad Váhom. Táto organizačná štruktúra bola zvolilená z dôvodu rozľahlosti územia MsO SRZ Šaľa pre ľahšiu dostupnosť členov k informáciám, lepšej organizácii brigádnickej činnosti a orchrany revírov rybárskou strážou. 

Naša organizácia  obhospodaruje tri rybníky: chovný rybník Vermek a lovné rybníky AMERIKA III a VÍZALLÁS. Okrem toho zabezpečuje rybársku stráž  aj úsek Váhu od železničného mosta po ohyb rieky Váh pod obcou v dĺžke asi 3,5 km. 

Naša organizácia má okolo 180 členov (dospelých, žien,dôchodcov, invalidov a detí). Pre rybársku verejnosť sa na začiatku sezóny organizujú každoročne rybárske preteky pre dospelých. V rámci dní obce oganizujeme rybárske preteky pre našich najmenšich členov. Zapájame sa do aktivít organizovaných Obecným úradom za čistotu životného prostredia a zúčastňujeme sa súťaží vo varení rybej polievky 🙂