Deň Zeme 2018

21.apríla sme sa spolu s ostatnými členmi spoločenských organizácií v Trnovci zapojili do akcie organizovanej Obecným úradom ku Dňu Zeme pod názvom “Vyčistime si svoju obec”.

Aj napriek tomu, že bola akcia dostatočne spropagovaná cestou obecného rozhasu tak aj cez našu web stránku, akcie sa zúčastnili opäť len členovia, ktorí sa aj počas roka pravidelne zapájajú do činnosti organizácie. Práce boli zamerané hlavne na pokosenie a odvoz pokosenej hmoty z pobrežia rybníka Amerika III a opravu a osadenie nových držiakov vriec na odpadky. Odpadky z okolia boli už začiatkom jari vyzbierané a odvezené.

Po ukončení akcie sa na dvore Kultúrneho domu podával chutný guláš. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tak ku skrášleniu a udržiavaniu okolia obce. V galérii si môžete pozrieť fotografie. Ďalšie nájdete na web stránke obce.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.