Hlavná sezóna v našich revíroch

Aj keď sme aktuálne o udalostiach informovali prostredníctvom FB v tomto príspevku prinášame krátky sumár našej činnosti a udalostiach posledných mesiacov. Letné mesiace v našich revíroch neboli len o love a oddychu pri vode, ale aj o starostlivosti o revíry, riešení problémov so vysokými teplotami a suchom, záchrane rýb, určitých obmedzenia z dôvodu nízkeho stavu vôd v revíroch ako aj o vzájomnej spolupráci rybárov a poľovníkov.

Ani v lete práca nestojí

Údržba pobrežia lovného revíru MR Amerika III je jednou z priorít našej organizácie. Jednak je to preto, aby sme plnili podmienky nájomnej zmluvy s Duslom a.s. ako majiteľom a tiež preto, aby bolo blízko obce prijemné prostredie na oddychové aktivity občanov. Z toho dôvodu počas sezóny aj v spolupráci s obcou okolité pobrežie niekoľkokrát počas sezóny kosíme. Ďalším priestorom o ktorý sa staráme je pretekárska trať na brehu Váhu a prístupové cesty. Tu tiež zabezpečujeme kosenie v spolupráci s obcou a úpravu prístupových ciest, s ktorou nám pomáhajú dovozom a rozvozom materiálu na úpravu páni Július Karas a Peter Suchý ako aj ďalší členovia našej organizácie.

V júni sa uskutočnilo už tradičné každoročné stretnutie poľovníkov a rybárov, kde sme sa pri chutných špecialitách v príjemnom prostredí porozprávali o spoločných skúsenostiach a problémoch, nakoľko sa naše revíry prekrývajú. Hľadali sme riešenia týkajúce sa znečisťovania revírov vývozom rôzneho odpadu a ochrane revírov pri potláčaní populácie kormorána v jesenných a zimných mesiacoch.

Sucho pôsobí problémy

Hlavným problémom tohto leta, ktorý trápil nielen nás boli dlhotrvajúce vysoké teploty kombinované s nedostatkom zrážok, čo spôsobilo veľký pokles hladín vody v našich revíroch. V našich revíroch zatiaľ z tohto dôvodu neboli problémy, ktoré by ohrozovali život rýb, ale na niektorých revíroch MsO SRZ Šaľa a súkromných revíroch boli problémy takého rozsahu, že sa ryby museli odloviť a premiestniť inam. Problém, ktorý sa nízkou hladinou vody vyskytol v lovnom revíry Kopola Neded vyriešilo vedenie miestnej organizácie odlovom a prečerpávaním vody. Najväčší problém bol v obci Selice, kde sa rozumnou spoluprácou majiteľov súkromných revírok Bikás a Kacsató a MsO SRZ Šaľa podarilo zachrániť krásne ryby, ktoré sa preniesli do Váhu a časť do lovného revíru Malý Bikás patriaceho MsO SRZ Šaľa. Z dôvodu nízkej hladiny a vysokej teploty vôd v revíroch bolo v rámci MsO SRZ Šaľa prijaté opatrenie na obmedzenie prikrmovania rýb nadmerným množstvom krmiva. Toto opatrenie malo a má ešte stále opodstatnenie nakoľko teploty ešte pretrvávajú a zrážky, ktoré v poslednom období spadli zatiaľ nedostatočne ochladili vodu a zdvihli hladinu.

Naše revíry sa tešia obľube

To, že naše revíry počas sezóny navštevuje veľa rybárov a nerybárov svedčí o atraktívnosti hlavne nášho revíru Váh č.2, kde stretneme návštevníkov zo širokého okolia. Je to potešujúce, ale obraciame sa na nich s prosbou, že keď sem prídu a strávia tu príjemné chvíle, aby sa tu správali ako na návšteve u priateľov a miesta, kde trávia svoj čas udržiavali v čistote a poriadku a tak aj to miesto opustili.

K životu pri vode patrí aj okolitá príroda so svojou flórou a faunou. Potešením pre nás bolo opätovné úspešné hniezdenie rybára riečneho (Sterna hirundo) na lovnom revíry Mŕtve rameno (MR) Amerika III, ktorý tu už hniezdil tretí rok. Rovnako nás teší aj prítomnosť dudka chochlatého (Upupa epops) v priľahlom lese, ktorý sa tu objavil po niekoľkých desaťročiach.

Tu si môžete prezrieť aj galériu rôznych fotografí zo života v našich revíroch v lete 2022:
_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.