Jarné práce sa rozbiehajú

Minulý víkend sme využili akciu k vítaniu jari a na rybárskom dome sme pripravili 10 neresových hniezd pre zubáče.

Hniezda sme uložili na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III. Teplota vody bola 9°C. Budú tam ponechané až do začiatku sezóny a poslúžia aj na prípadný neres ostatných druhov rýb.

Za vykonanú prácu ďakujeme Patrikovi Szabovi, Lukášovi Šášikovi a Júliusovi Kárasovi.

Súčasne bola prikŕmená aj tohtoročná násada rýb. Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny úhyn rýb. Začali sme aj s kosením plôch okolo revíru MR Amerika III, kde sa to dalo, lebo niektoré plochy sú ešte kvôli podmáčaniu pre techniku neprístupné.

Ďakujeme nášmu kolegovi Tomášovi Šilákovi a jeho otcovi za vykonanú prácu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.