Jarný kontrolný výlov revírov

SRZ Trnovec nad Váhom

Keď sa spojí príjemné s užitočným a ešte s dobrou partiou a krásnym počasím je z toho pekná akcia ktorá prinesie potešenie a oddych spojený s užitočnou prácou.

15. mája 2022 sa na základe žiadosti Výboru Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom a následného povolenia Výboru MsO SRZ Šaľa konal kontrolný lov rýb na lovných revíroch Mŕtve rameno Amerika III a Mŕtve rameno Vízallás za účelom zistenia zdravotného stavu rýb pred otvorením sezóny, aby sa ešte v dostatočnom predstihu mohlo reagovať na prípadné náznaky ochorení. Súčasne s kontrolným lovom sme pre všetkých zúčastnených pripravili občerstvenie – pečené ryby ,guláš z diviaka (od kolegov poľovníkov) a chutné koláče od našich kolegýň.

Pri odlove bolo ulovené dostatočné množstvo rýb na to, aby bola vzorka reprezentatívna. Boli zistené len minimálne poškodenia a zdravotný stav rýb je v poriadku. Súčasne s týmto povolením nám do konca mája bolo vydané aj povolenie na odlov rýb udicou z chovného rybníka Hlinisko Vermek tak, ako sa to úspešne realizovalo na jeseň minulého roka a premiestnenie týchto vylovených rýb do lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Zápisnicu z kontrolného výlovu si môžete STIAHNUŤ TU.
_

POZOR! UPOZORŇUJEME, ŽE LOV RÝB NA LOVNÝCH REVÍROCH MŔTVE RAMENO AMERIKA III A MŔTVE RAMENO VÍZALLAS JE POVOLENÝ LEN OD 1.6.2022 TAK AKO JE UVEDENÉ V ZÁKONE!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.