Letná údržba revírov a zarybnenie

SRZ Trnovec nad Váhom

Typické jarné počasie počas apríla a mája naplnené častými a pomerne výdatnými zrážkami spôsobilo intenzívny rast pobrežnej a okolitej vegetácie, ktorú bolo potrebné niekoľkokrát pokosiť do začiatku sezóny.

Zrealizovalo sa kompletné pokosenie pobrežia revíru Mŕtve rameno Amerika III. Vďaka 3 členom našej organizácie vyzerá okolie tak, ako to vidíte na fotodokumentácii. Približne 20-25 hodín strojového a ručného kosenia krovinorezom nestačilo a vďaka výdatným zrážkam musela prísť na rad aj štvrtá kosba.

Na rad prišlo aj kosenie revíru Vízallás. Pre veľa rybárov je tento revír obľúbený a radi ho navštevujú. Aj toto prostredie sa udržiava podľa možností, ktoré tu sú a ktoré sú obmedzené okolitou poľnohospodársky využívanou pôdou.

Tieto práce si vyžiadali veľa času a energie, aby boli revíry pripravené pre pohodový pobyt pri love v začínajúcej sezóne. Zarybnenie bolo vykonané pomerne neskoro, až po začatí sezóny.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za množstvo odfvedenej práce.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.