Na prelome rokov

SRZ Trnovec nad Vahom

Važení kolegovia rybári a všetci naši priaznivci.

Vzhľadom na terajšiu situáciu v súvislosti s pandémiou aj určité činnosti v organizácii budú obmedzené. Bude sa to týkať výdaja povolení, o ktorom Vás budeme informovať po doriešení organizačnej stránky výdaja a konania Členskej schôdze, ktorá sa pravdepodobne v bežnom termíne neuskutoční. Aj z týchto dôvodov Vás prostredníctvom tohoto príspevku chceme informovať o činnosti organizácie počas uplynulého roka tak, ako sme štrvrťročne informovali aj čitateľov Trnoveckých novín.

Príspevky v Trnoveckých novinách:
Trnovecké noviny I. – III. 2020
Trnovecké noviny IV. – VI. 2020
Trnovecké noviny VII. – IX. 2020
Trnovecké noviny X. – XII. 2020

Tento rok bol vzhľadom na pandemickú situáciu pomerne zložitý vo všetkých sférach života spoločnosti. Snažili sme sa všetky činnosti zamerané na chod organizácie zabezpečiť tak, aby boli vykonané všetky práce súvisiace s údržbou revírov, kontrolou zdravotného stavu rýb, kontrolou kvality vôd a zarybnením. Jednotlivými príspevkami počas roka na našom webe sme Vám podávali potrebné informácie. Z udalostí roka 2020 vyberáme:

Na zimné obdobie nezvyčajne teplý štart februára pripomínal už skôr pokročilú jar. Výdatné februárové zrážky spolu s topením snehu nám umožnili napustiť vodu do rybníka Amerika III. Viac v článku Voda pre novú sezónu. Vysoká hladina Váhu nám v tomto roku napustenie umožnila ešte dvakrát – dokonca aj v nezvyklom októbrovom termíne.

Choroby sa v tomto roku nevyhli ani našim rybám. Pri kontrolnom výlove na chovnom rybníku Vermek boli na niektorých ulovených rybách badateľné známky napadnutia cudzopasným kôrovcom Lernea ciprinacae. Ako sme si s problémom poradili sa dočítate v článkoch Lerneóza v rybníku Vermek a Kontrolný odlov na Vermeku.

Nezanedbávali sme ani starostlivosť o revíry. Pokračovalo odbahňovanie Vermeku a podarilo sa zabezpečiť profesionálny posudok hrádzového stavidla rybníka Amerika III.

Okrem reportáží z diania v organizácii ste si mohli prečítať aj príspevky o vzácnych obyvateľoch našej fauny, o fungovaní vodomerných staníc na Váhu, či preletieť sa s dronom ponad naše revíry.

Aj pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým členom aj našim priaznivcom a podporovateľom za vykonanú prácu a pomoc.

Tento rok bol zvlášť smutný pre našu organizáciu,keď nás v 2.polroku opustili piati naši členovia Gabriel Sedlák, Anton Hulala, Tibor Hulák, Ján Csányi a Dezider Rotek. Minútou ticha si každý sám uctime pamiatku našich zosnulých kolegov, ktorí nás minulý rok opustili tak,ako sme to robievali na začiatku Členskej schôdze.

V Novom roku prajeme všetkým hlavne veľa zdravia,vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.