Príroda odkaliska Amerika

Mnohým z Trnovca nad Váhom a blízkeho okolia nie je neznáme odkalisko Amerika nášho najväčšieho chemického závodu na výrobu priemyselných hnojív Duslo a.s. Šaľa. Bolo vybudované ako priemyselný objekt na záchyt odpadových kalov, no vzhľadom na špecifické podmienky (stály prísun teplej vody, postupné zarastanie sedimentov) sa tu vytvorila veľmi ojedinelá mokraďná lokalita umelého pôvodu.

Pomerne dobrý prístup po korune hrádze, alebo panelových komunikáciách umožňuje sem prísť motorovým vozidlo, bicyklom alebo len tak pešo. Možno si veľa ľudí povie, že načo tam chodiť, veď to je len jama s odpadovou vodou. Avšak prísne normy na vypúšťanie odpadových vôd do voľnej prírody a ich kontrola sú už také, že vo vypúšťanej vode prežijú vodné živočíchy a ryby a samozrejme aj vodné vtáctvo, ktoré tu nachádza (hlavne v zimných mesiacoch) stále otvorenú a teplejšiu vodu, ktorá zamŕza až pri niekoľko dní trvajúcich silných mrazoch. Keď sem prídeme v čase ťahu sťahovavých vtákov, tak tu môžeme vidieť stovky až tisíce jedincov rôznych druhov, ktoré sa tu zastavia na migrácii, alebo tu zimujú.

Pre bežného návštevníka sú to len kačice, husi, či zopár labutí. Oči odborníka však vidia množstvo rôznych aj vzácnych druhov vtákov a iných živočíchov.

Aby sme sebe aj širšej verejnosti rozšírili pohľad o tom, aký vzácny biotop tu vznikol, požiadali sme zoológa Správy CHKO Dunajské luhy Mgr. Jozef Lengyela, PhD., aby mám podal odborné informácie o tu žijúcich vtákoch a živočíchoch. Jeho príspevok si môžete prečítať tu:

Autentické fotografie dopĺňajú text a potvrdzujú pestrosť druhov tu žijúcich vtákov a živočíchov. Po prečítaní článku a pozretí fotografií si možno viac uvedomíme, aká je hodnota prírody v jej rôznorodosti pre nás a aký postoj k nej musíme zaujať, aby sme ju ochránili pre ďalšie generácie.

Ďakujeme p. Lengyelovi za jeho ochotu a čas na napísanie článku do nášho príspevku.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.