Revír nie je smetisko

Napriek rokom trpezlivého vysvetľovania, osvety, upozorňovania, množstva odpracovaných brigádnických hodín aj osobného príkladu sa nám, žiaľ, stále nepodarilo dosiahnuť, aby z našich revírov zmizli odpadky a aby všetci milovníci prírody, ktorí do našich revírov prichádzajú za oddychom či športom mohli byť v čistom prostredí…

Niekoľko rokov sme na rybníku Amerika III odpadky trpezlivo zbierali z vriec, ktoré tu boli rozmiestnené. Triedili a odvážali sme vyseparovaný odpad na zberný dvor v nádeji, že rybári časom pochopia, že by svoj odpad nemali nechávať ani v týchto vreciach, ale odnášať si ho so sebou. Žiaľ, náš úmysel sa minul účinku a po čase sme tu nachádzali odpadu stále viac, dokonca komunálny odpad z domácností, staré ošatenie, topánky, použité plienky a množstvo iného odpadu, ktorý s výkonom rybárskeho práva vôbec nesúvisí.

Každú sezónu sa len z rybníka Amerika III odviezlo 6 big-bagov odpadu. Z rybníka Vizallás a Váhu podobné množstvá. Len tí členovia, ktorí sa týchto ‘upratovacích’ brigád zúčastňovali vedia, koľko času to zabralo, aké prostriedky sa na to vynaložili a s čím všetkým sa pri triedení stretli; nehovoriac o zápachu z hnijúceho aj biologického odpadu, ktorý sa tam tiež vhadzoval.

Niekto by mohol namietať, že nie všetok odpad tam nechávajú rybári. Nie je to celkom pravda. Je to práve zodpovednosť rybárov a to z prostého dôvodu – jednak nám povinnosť udržiavať lovné miesta a ich okolie v čistote vyplýva zo zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky a jednak rybár by sa mal správať v prírode tak, ako sa každý vyznávač svojho koníčka správa k predmetu svojej záľuby – šetrne a s úctou. Voda a priľahlé pobrežie je miestom, kde vykonávame svoju záľubu. Je už len na každom z nás či lov bude zážitkový alebo výlučne úžitkový, alebo každý podľa svojho uváženia a prístupu nájde kompromis. Zo skúsenosti však vidíme, že ako ktorí rybári pristupujú k lovu, taký je aj ich vzťah k prírode a jej čistote.

Z rybnika Amerika III sme preto pozbierali všetky držiaky vriec na odpadky a všetky odpadky. Rybárska stráž pri kontrolách bude dôsledne dbať na to, aby na lovných miestach a ich okolí neboli žiadne odpadky. Neobstojí argument, že tam už boli, lebo už v spomenutých právnych dokumentoch je jednoznačne napísané, že pred aj po love je každý povinný upratať svoje lovné miesto. Na čistote okolia rybníka Amerika III nám zvlášť záleží, nakoľko je v bezprostrednej blízkosti obce a prichádzajú sem bežný občania, ktorí aj na základe toho ako je rybník udržiavaný posudzujú nielen vedenie, ale aj všetkých členov organizácie.

V prílohe vám prinášame fografické úlovky zo spomínaných brigád – sú to všetko kapitálne kusy.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

4 Replies to “Revír nie je smetisko

Comments are closed.