Rok 2023 v našich revíroch – čo sa podarilo

Záverom roka sa zvyčajne hodnotí, ako rok dopadol, čo sa podarilo a čo nie. Chceme sa poďakovať všetkým našim členom, ako aj vedeniu obce a pracovníkom obce, a ostatným, ktorí nám počas roka aktívne pomáhali a podporovali našu činnosť.

Tu prinášame výber z množstva našich aktivít, ktoré sme v tomto roku zrealizovali: 

Sčítanie kormoránov

V rámci zimného sčítania vodného vtáctva pomáhame zisťovať aktuálne počty kormoránov veľkých v našich revíroch.

Plávajúci ostrov

Prípravou už tretieho plávajúceho ostrovčeka na revíri Amerika III sa snažíme podporiť tu hniezdiace vodné vtáctvo.

Oprava stavidla

Posúvač na stavidle v protipovodňovej hrádzi, vďaka ktorému vieme dopĺňať vodu do rybníka Amerika III môže po odbornej oprave ďalšie desaťročia spoľahlivo slúžiť svojmu účelu.

Detské rybárske preteky

V rámci programu ku Dňom obce sme opäť zorganoizovali detské rybárske preteky na našom chovnom rybníku Vermek.

Ako ďalej so starými ramenami

So zainteresovanými sme sa stretli, aby sme prezentovali naše myšlienky a plány ohľadom obnovy starých ramien Váhu v našom revíry.

Pre tých, ktorí si chcú o našej činnosti počas roka prečítať podrobnejšie NA TOMTO LINKU nájdete články o našich aktivitách zverejnené na stránkach Trnoveckých novín po jednotlivých štvrťrokoch.

Všetkým prajeme pokojné Vianočné sviatky a všetko najlepšie v Novom roku 2024.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.