Sčítanie kormoránov 2023

SRZ Trnovec nad Váhom

V rámci zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa každoročne vykonáva v januári a je organizované Slovenskou ornitologickou spoločnosťou sa aj SRZ zapája do tejto činnosti a zisťujú sa aktuálne počty kormoránov veľkých v našich revíroch.

14. januára 2023 bolo vykonané toto sčítavanie aj v revíry VÁH č.2 2-4370-1-1, ktorého približná rozloha je 300 ha a nachádza sa v dĺžke 28 km v úseku medzi 35.rkm (rkm = riečny kilometer) a 63,1.rkm čo je priehradný múr VD Králová.

V úseku bolo v čase monitorovania 14:00-17:00 hod. pozorovaných 617ks kormorána veľkého, čo je už po viacerých rokoch pozorovania pomerne ustálené množstvo.

Aj keď je potrebné počítať s určitou chybovosťou pri sumarizácii údajov získaných pozorovaním (prelietanie kŕdľov v tomto úseku, možnosť ich duplicitného započítania), je to pomerne veľké množstvo, keď si zoberieme priemernú dennú spotrebu rýb 0,5 kg/kus s tým, že tieto migrujúce kŕdle sú tu 3-4 mesiace. Je na zamyslenie, či je potrebné tento druh naďalej chrániť v takej miere ako doteraz. Tento rok je už druhým rokom v platnosti Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  MŽP č. 0193/2021-9.1(26/2021-rozkl.)ktorým sa povoľuje plašenie a lov v termíne od 1. októbra aktuálneho roka do konca februára nasledovného roka za podmienok uvedených v danom rozhodnutí.

Vďaka dobrej spolupráci s poľovníckou organizáciou Durmutz nám jej členovia pomôžu pri redukcii predačného tlaku tohto nášho rybožravého predátora, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Bližšie o kormoránoch sme už písali v príspevkoch z predchádzajúcich rokov, nájdete ich NA TOMTO LINKU.

Za fotografie ďakujeme nášmu priateľovi Ferdinandovi Baranovičovi.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.