Srdce pre prírodu 2022

Dňa 10. septembra 2022 sa uskutočnil už II. ročník akcie zameranej na zvýšenie povedomia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia SRDCE PRE PRÍRODU. Organizuje sa v spolupráci obce, základnej školy a spoločenských organizácií pôsobiacich v Trnovci.

V rámci programu, bolo deťom ukázané triedenie odpadu, zapojili sa do kreslenia veľkého plagátu, kde svojimi kresbami vyjadrili svoj vzťah k prírode. Farebnými otlačkami dlaní vytvárali listy na kresbe stromu, čítala sa rozprávka na aktuálnu tému sucha v prírode o zvieratkách a potrebe chrániť vodu. Členky Jednoty dôchodcov Slovenska upiekli medovníky, ktoré deti vyzdobovali a potom aj spapali. Zahrali sa spoločenské hry, vyskúšali si slacklining, či sadili kvety do dutých kmeňov zo stromu. Počas akcie sa posilňovali sušienkami a chutnými palacinkami.

Poľovníci pripravili malú ukážku činnosti poľovníckych psov a rybári ukážku preparátov rýb. Deti si mohli zasúťažiť v poznávaní rýb za čo boli odmenené medailami a magnetkami, na ktorých boli vyobrazené jednotlivé druhy rýb. Tematický stánok bol doplnený aj staršími časopismi Poľovníctvo a rybárstvo, ktoré si mohli prítomní prehliadnuť, alebo aj zobrať so sebou na čítanie.

Záverom akcie bola trocha vážnejšia téma, kde sa čítal zoznam živočíchov, ktoré v najväčšej miere činnosťou človeka už vyhynuli. Za každého prečítaného živočícha si deti jednotlivo prevzali symbolický kahanček. Posledný kahanček zostal svietiť ako nádej do budúcnosti, že dokážeme tento proces zastaviť a prispieť záchrane a udržaniu života. Aj táto akcia je príkladom toho, ako sa dá deťom od malička vštepovať láska k prírode. Začína to však vždy od rodičov, ktorí sú pre deti príkladom a inšpiráciou. Treba začať s drobnosťami tak, aby potom konečný výsledok bol veľkolepý.
_

Vďaka všetkým organizátorom aj zúčastneným!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.