Povolenia na lov 2023

 
! -> Žiadame všetkých našich členov, aby vyplnené Povolenia na lov za rok 2022 odovzdali najneskôr do 15.1.2023. <- !
 
Vyplnené Povolenia na lov za rok 2022 môžete odovzdať p. Tomášovi Gyepesovi na adrese Vážska 627, Trnovec nad Váhom osobne, alebo vhodiť do poštovej schránky.
 
Požiadavku na výdaj nového Povolenia na lov na rok 2023 môžete nahlásiť SMS správou Tomášovi Gyepesovi na tel.č.: 0905 459 108 v tvare:
meno, priezvisko, rok narodenia, bydlisko, druh povolenia (miestne, zväzové, dospelý, dôchodca, dieťa).
 
Termíny vydávania povolení upresníme (január 2023).
 

Cenník povolení na rok 2023 nájdete TU