Sčítanie kormoránov 2024

Tak ako každoročne aj v tomto roku sme sa ako členovia SRZ zapojili do celoeurópskeho zimného sčítavania vodného vtáctva, ktoré sa konalo 14.-15. januára 2024. V rámci toho sme sa zamerali hlavne na nás najviac znepokojúceho predátora Kormorána veľkého.

Aj keď v našich revíroch sme nezaznamenali priamo nocoviská kormorána, jeho nálety hlavne do nášho riečneho revíru Váh č.2 ,č.r. : 2-4370-1-1 boli veľmi intenzívne a početné. Občas sa dali napočítať kŕdle aj niekoľkých stoviek kusov. Záplavové stavy vody spôsobené dažďom a topením snehu na určité obdobie od konca decembra 2023 do polovice januára 2024 v dôsledku silného prúdu a kalnej vody znemožňovali kormoránom lov na tomto reviry, ale o to intenzívnejšie sa sem vracali po ustálení prietokov.

Chceme sa poďakovať aj touto cestou poľovníckym organizáciám a ich jednotlivým členom, ktorí sa aktívne zapojili do plašenia a lovu kormoránov.

 

Bližšie o kormoránoch sme už písali v príspevkoch z predchádzajúcich rokov, nájdete ich NA TOMTO LINKU.

Za fotografie ďakujeme nášmu priateľovi Ferdinandovi Baranovičovi.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.