Výlov na Vermeku

Za pekného jesenného počasia sa po 3 rokoch dňa 13.10.2012 vykonal výlov chovného rybníka VERMEK sieťou. Počas uplynulých 3 rokov sa mohol výlov uskutočňovať len postupne udicami, lebo to nedovoľoval vysoký stav vodnej hladiny. Keďže pobrežie a dno nie sú rovné, výlov sieťou je možné uskutočniť len pri nízkej hladine vody, aká je tento rok. Na rybníku sa počas tohto obdobia pravidelne zarybňovalo násadou, vykonávala sa jarná dezinfekcia a ošetrovanie proti parazitom a prikrmovalo pekárenskými výrobkami a obilninami. Táto činnosť dávala nádej na dobrý zdravotný stav a rast rybej osádky. Mnohí z Vás, ktorí ste sa pristavili pri rybníku, ste mohli vidieť ryby vyhrievajúce sa pod hladinou.

V sobotu 13. októbra sme sa zišli na rybníku v počte 32 členov a po úprave siete a vysvetlení postupu práce sme sa pustili do zaťahovania siete. Postupne sme zaťahovali sieť až na miesto výlovu. Po vylovení a prevezení rýb do lovného rybníka AMERIKA III sme mohli konštatovať, že to bol jeden z najúspešnejších výlovov na tomto neveľkom rybníku. Spolu sa vylovilo 450 kg rýb, z čoho bolo 26 ks amurov v priemernej hmotnosti 7 kg, 15 ks štúk v priemernej hmotnosti 6 kg, 2 ks sumca o hmotnosti 7 a 5 kg, 3 ks tolstolobikov v priemernej hmotnosti 3 kg, 50 kg kaprov a 100 kg karasov.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na vykosení pobrežia a výlovu za odvedenú prácu a prajeme im, aby si niektorú z rýb „vychutnali“ na udici a keď si ju privlastnia, aj na pekáči.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.