Rekonštrukcia

Rybársky dom, ktorý je postavený na brehu chovného rybníka Vermek od roku 1966 prešiel v rokoch 2008-2012 postupnou rekonštrukciou, pri ktrorej sa za pomoci sponzorov a podpory Obecného úradu vymenili pôvodné drevené okná a hliníkové dvere za plastové a obnovila sa fasáda. V interiéri sa vybudovala priečka na vytvorenie kychynského kútika a miesto pôvodného podlahovej krytiny (linolea) sa položila dlažba. Interiér sa  vybavil sedacou súpravou, kuchynskou linkou a predelovacou roletou z darov rýbarov. Vonkajšia fasáda prešla komplexnou rekonštrukciou s nanesením novej omietky a označení budovy názvom „RYBÁRSKY DOM“, ktorý nám vyrobil a nalepil Akad.soch. Milan Jančovič. Rekonštrukciu interiéru a fasády vykonali naši kolegovia rybári Zoltán Kaprinai s bratom, Jozef Kárasz, Ján Mirt a Vladimír Hrdý. Takto upravený dom bude naďalej slúžiť svojmu účelu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.