Vízallás aj ostatné revíry pripravené na sezónu

Daždivé a nevyspytateľné počasie ovplyňované mnohými búrkami sa na sobotu umúdrilo a umožnilo tak vykonať ešte množstvo práce na príprave našich revírov na otvorenie sezóny.

Kolegovia Roman Kiss, Karol Šišlák, Adrián Bencz a Lacko Krištof verní svojej tradícii opäť dokosili a upravili lovné miesta na lovnom revíry Vízallás. Pobrežie je pokosené aj vďaka spolupráci s obcou, ktorá nám poskytla techniku a šikovného strojníka Lacka Boháča, ktorý pokosil jednu časť pobrežia tak, aby bol bezproblémový prístup aj motorovými vozidlami na lovné miesta. Druhá strana bude pokosené trocha neskôr, keď bude menej práce v obci.

Ďakujeme aj touto cestou vedeniu obce za spoluprácu.

Na chovnom revíry Vermek sa upratovalo v sklade, v pivnici a v ostatných priestoroch. Povyberali a vyhodili sme už nepotrebné a nepoužiteľné veci, poumývali podlahu, opravili stenu, pripevnili prístrešok nad vchodové dvere a uložili krmivo pre ryby.

Na Váhu sa pokosili kraje prístupových ciest, ktoré boli už poopravované vysypaním štrkom z predchádzajúcej brigády. Zároveň sa pokosila celá pretekárska trať. Za kosenie ďakujeme p. Šilákovi, ktorý už pomáhal aj pri prvom kosení na lovnom revíry Amerika III.

Takto sú už všetky revíry pripravené na otvorenie sezóny. Veríme, že všetci si budú vážiť prácu tých, ktorí takto pripravili revíry, čo stálo nemálo času a úsilia a budú tu udržiavať poriadok a čistotu.

Všetký prajeme veľa pekných úlovkov a zážitkov pri pobyte v našich revíroch. Petrov zdar

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.