Jarné zarybnenie revírov 2022

SRZ Trnovec nad Vahom

Dňa 18. marca 2022 sa vykonalo jarné zarybnenie našich dvoch lovných revírov Mŕtve rameno Amerika III a Mŕtve rameno Vízallás v množstvách 800kg a 500kg kaprom K3.

Toto pomerne skoré zarybnenie dáva priestor násade na lepšiu aklimatizáciu na novú vodu a dúfajme, že postupným ohrievaním vody sa aj imunitný systém rýb naštartuje tak, aby sme sa vyhli chorobám, ktoré v jarných mesiacoch zvykli zničiť pomerne veľké množstvo násady. Súčasne boli zarybnené aj lovné revíry Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II. (800kg K3) a Štrkovisko Kráľová nad Váhom (1.200kg K2). Ostatné revíry (Hlinisko Malý bikáš a Mŕtve rameno Neded Kopola) budú zarybnené v priebehu nasledovných 2 týždňov. Na revíroch Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II, Štrkovisko Kráľová nad Váhom, Hlinisko Malý bikáš, kde je povolený celoročný lov bude karanténna uzávera po zarybnení podľa zákona. O dobe uzavretia sa informujte u miestnych hospodárov.

_

Vzhľadom na to, že dodávateľovi rýb kormorány spôsobili pomerne veľké škody na osádke rýb, nemohol dodať všetko mami požadované množstvo naraz hlavne čo sa týkalo násady kapra K2, ktoré sme tiež plánovali pri jarnom zarybnení. Máme prísľub, že požadované množstvo 400+400kg kapra K2 nám bude dodané v priebehu júna.

Keďže zarybnenie máme na našich revíroch ukončené a pre priaznivé počasie máme upratané aj naše lovné revíry zostáva nám vyčistiť pobrežie chovného revíru Hlinisko Vermek, pripraviť a osadiť hniezda pre zubáče, vykonať vápnenie a prikŕmenie násady rýb. Do začiatku sezóny zostáva ešte dostatok času, aby sme tieto práce spoločne zvládli.

Všetkým aj touto cestou ďakujeme za pomoc a vykonanú prácu.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.