Jarné práce v revíroch pokračujú

Na toto ročné obdobie výnimočne krásne počasie umožnilo vykonať ďalšie potrebné práce v okolí lovného revíru (LR) Mŕtve rameno (MR) Amerika III.

Predtým, ako budeme písať o vykonaných prácach chceme pripomenúť „vražednosť“ toho krásneho počasia, ktoré si teraz užívame a dôsledky nedostatku vody vo vzduchu aj v pôde a jeho obrovský vplyv na klímu. Je to téma, ktorá sa spomína veľmi často, ale je málo aktivít, ktoré smerujú k tomu, aby sa tento stav zmenil čo najskôr. Pre bližšie vysvetlenie si prečítajte tento FB post:



A teraz už poďme k prácam, ktoré sme počas brigády na LR MR Amerika III vykonali. Po preťukaní dna sme vytipovali miesta s pevnejším dnom vhodné na uloženie neresových hniezd pre zubáča veľkoústeho a uložili sme 5 hniezd. Následne sme vykonali vápnenie celej plochy revíru (nie chlorovým ani haseným vápnom, ale jemne mletým vápencom) pomocou motorového člna a dokonalé premiešanie niekoľkonásobným prejazdom člna. Po vápnení sa ešte vykonalo prikŕmenie už dovezenej násady kvalitným granulovaným krmivom na zlepšenie zdravotného stavu rybej osádky po zime ako ja novej násady.

Ďalší účastníci medzitým čiastočne zasypali jamy na okolitých komunikáciách dovezeným štrkopieskom orezávali vlaňajšie letorasty zo stromov a z agátových výhonov pod vedením vysokého napätia, ktoré sa pravidelne mulčujú, aby nezasahovali do vedenia, chystali kolíky k výsadbe sadeníc. Potom sme začali s výsadbou sadeníc buka lesného ako náhradnej výsadby určenej v Rozhodnutí a redukcii krovinatého porastu na LR MR Vízallás. Po vyvŕtaní dier a zasadení sadeníc sa tieto zaliali vodou a ku každej sa dal agátový kolík na označenie a ochranu pred poškodením. Bolo vysadených 50ks sadeníc.

Všetkým aj touto cestou ďakujeme za tu vykonanú prácu a aj za prípravné práce, ktoré spočívali v príprave hniezd, dovozu mletého vápenca a granulovaného krmiva.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Jarné práce v revíroch pokračujú”

Comments are closed.