Členská schôdza 2022

SRZ Trnovec nad Váhom

8. mája 2022 sa uskutočnila členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom v budove miestneho kultúrneho domu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
 3. Správa o činnosti Oo SRZ za rok 2021
 4. Kontrola uznesení z roku 2021
 5. Voľby členov výboru na roky 2022-2024
 6. Vyhlásenie volebnej komisie
 7. Voľby delegátov na členskú schôdzu MsO SRZ Šaľa.
 8. Plán hlavných úloh na rok 2022
 9. Diskusia
 10. Prestávka s občerstvením
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Všetky dokumenty z rokovania si môžete STIAHNUŤ TU.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.