Úspešná osveta

V predchádzajúcich článkoch Nádej pre revírDorka v Amerike sme informovali o iniciatíve niektorých našich kolegov, ktoré je podložené uznesením z členskej schôdze pri uchovaní úlovkov kaprov nad 60 cm v našich revíroch.

Tento princíp sa na našu veľú radosť ujal aj u iných druhov rýb – aktuálne aj amura bieleho s dĺžkou 99 cm a hmotnosťou v približne 12 kg. Tohto amura ako prví ulovil Gabriel Sedlák 20. júna 2014. Označil ho plombou a pustil späť do rybníka pre radosť ostatných kolegov. Druhý krát bol ulovený Jozefom Mesárošom 1. júla 2014 a opäť pustený späť do rybníka. 12.júla 2014 Jozef Mesároš chytil kapra s dĺžkou 65 cm o hmotnosti 5,9 kg. Označil ho plombou a pustil na slobodu do rybníka.

Je to pekný príklad pre ostatných kolegov rybárov o nesebeckosti a úcte k týmto kapitálnym rybám, ktoré svojim potomstvom budú obohacovať rybník a svojou veľkosťou a hmotnosťou  prinášať nezabudnuteľné zážitky aj ostatným rybárov z ich zdolávania. Menovaným ďakujeme za príklad hodný nasledovania a prajeme veľa ďalších pekných úlovkov.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.