Obdobie podeniek

Koniec júla a začiatok augusta je čas, kedy už niekoľko rokov dochádza na našom úseku Váhu k rojeniu podeniek.

Ráno na niektorých brehoch môžeme nájsť množstvo uhynutých motýľov a breh vyzerá ako pokrytý čerstvo napadaným snehom. Viac o podenkách si môžete prečítať v tomto staršom článku.
Pre rybárov je to obdobie, kedy sa ryby dajú len s ťažkosťou uloviť. Je to kvôli obrovskému množstvu prirodzenej výživnej potravy, ktorú podenky pri rojení rybám poskytujú. Je to ale aj obdobie, kedy sa môžeme presvedčiť o bohatosti rieky o ktorej niektorí tvrdia, že v nej nie sú ryby. Množstvo kŕmiacich sa rýb na hladine určite každého vyvedie z omylu o tomto tvrdení.

V galérii si môžete pozrieť niekoľko fotografií z tohto vzácneho javu, ktorý je možné vidieť a zažiť len na riekach z čistou vodou.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.