Ako na prirodzené obohatenie revírov?

Migrácia rýb partí k jedným najmasovejším presunom v živočíšnej ríši. Práve dnes, 21. mája, si pripomíname Svetový deň migrácie rýb.

Migrácia rýb síce nie je viditeľná tak, ako migrácie cicavcov na súší, ale aj napiek tomu vo veľkej miere ovplyvňuje život ľudí žijúcich na morskom pobreží a pri veľkých vodných tokoch. Ryby tu tvoria značnú súčasť obživy a narušenie migrácie akýmkoľvek spôsobom znamená pre tre týchto ľudí priame ohrozenie ich životov. V našich oblastiach síce nebadáme až také vážne ohrozenie, ale narušenie migračných trás rýb na našich riekach ochudobňuje naše rieky o kedysi bežné druhy rýb.

Vo Váhu sa relatívne nedávno nachádzali jesetery (aj jeden z najväčších tohoto druhu viza veľká Huso huso), kapor obyčajný (Cyprinus carpio) s jeho nezušľachtená forma sazan, karas zlatý (Carassius auratus) a mnoho ďaľších druhov, ktoré sa z našich riek vytratili vo veľmi krátkom čase. Najväčší vplyv na toto obdobie v živote rýb, ktoré je zároveň spojené aj s neresom, majú umelo vytvorené prekážky vo forme vodných stavieb bez funčného rybovodného zariadenia a kolísanie vodnej hladiny vplyvom prevádzky energetických zariadení. Kvôli tomu prichádzajú naše rieky o prirodzené prírastky, ktoré nie je možné dotovať žiadnym zarybnením.

Aj v našom úseku Váhu máme miesto, kam sa ryby každú jar neomylne vracajú neresiť, ale žiaľ prichádzajú tu nielen o svoje potomstvo, ale aj o vlastný život. Na túto skutočnosť poukazujeme už niekoľko rokov, aj tu na webe v niektorých predchádzajúcich príspevkoch. Tohtoročná jar bez dostatku zrážok nepriniesla kedysi pravidelné záplavy, pri ktorých sem migrovali húfy rýb z Dunaja a obohacovali naše vody. Táto skutočnosť sa pejavuje tým, že ešte pre niekoľkými rokmi bola jarná rybačka na Váhu nezabudnuteľným zážitkom pre každého rybára. Žiaľ dnes musia rybári čakať na sporadické zábery. Je najvyšší čas sa intenzívne zaoberať týmito problémami, aby nám naše deti nevyčítali nečinnosť v tomto smere.

V galérii vidieť nepriaznivý vplyv kolísania hladiny vody pri činnosti vodného diela, kedy do zbytku niekdajšieho meandra Váhu natiahnu ryby na neres a pri prudkom poklese hladiny zostanú v plytkej vode a hynú na suchu, alebo sa stávajú potravou rybožravých vtákov.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

2 Replies to “Ako na prirodzené obohatenie revírov?

Comments are closed.