Záchrana poteru

Počas záplav v roku 2010 sa voda dostala až k päte protipovodňových hrádzí, ktoré sú vo vzdialenosti 500 m od hlavného toku Váhu. Bolo tak zaliate rozsiahle územie, v ktorom sa nachádzajú rôzne jamy ešte z čias budovania týchto hrádzí. Keďže záplavy boli začiatkom mája, kedy si ryby hľadali miesto pre neres (kľudnejšiu a teplejšiu vodu) tiahli do tohto záplavového územia. Po poklese hladiny sa väčšina z nich dostala po nerese späť do hlavného toku, ale  v jamách a plytčinách zanechali nakladené ikry. Tie ktoré cestu späť nenašli ešte dokončili neres a po poklese hladiny a prehriatí vody uhynuli aj so svojim potomstvom.
Do poklesu  hladiny v týchto jamách sa z tu zanechaných ikier vyliahol rybí poter, ktorému sa tu veľmi dobre darilo, lebo mal dostatok potravy z lariev komárov. Od 10. do 17. júla 2010, keď už  po „veľkej vode“ zostal len bahený zápach z nánosov, sme z plytčín vylovili niekoľko tísíc kusov rybieho poteru, ktorý bol v sudoch prevezený do rybníka Amerika III. Vypustenie do nového revíru sa rybkám páčilo a hneď si hľadali úkryt v pobrežnom poraste. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.