Februárové oteplenie doplnilo vodu

SRZ Trnovec nad Vahom

Nezvyčajné oteplenie spojené s dažďom začiatkom druhej polovice mesiaca február spôsobilo rýchle topenie časti snehovej pokrývky a severe Slovenska. Tieto okolnosti spôsobili, že potoky a riečky v povodí Oravy a Kysuce sa začali rýchlo plniť a miestami dosiahli 1. stupeň povodňovej aktivity.

Táto voda sa postupne dostávala do Váhu kde napĺňala jednotlivé nádrže Vážskej kaskády až po poslednú, ktorou je VN Králová, kde bola táto záplavová vlna pozvoľna utlmená aj vďaka tomu, že Dunaj nebol vysoký a dokázal vodu z Váhu odviesť. Táto mierna a veľmi plynulá záplavová vlna sa na našom úseku Váhu medzi VN Králová a VD Selice prejavila postupným stúpaním hladiny od 20.2.2023 o 5:45 – 268cm (stavoznak Šaľa Váh) až do 21.2.2023 o 23:30 – 374 cm.

Tento čas a toto množstvo vody keď cez VD Králová pretekalo 500 m3/s postačoval na to, aby sa cez potrubie pod protipovodňovou hrázdou doplnila voda do lovného revíru Amerika III. V podstate sa jedná o odstavné rameno nie mŕtve rameno, lebo tento revír má regulovaný prítok, ktorý je závislý na výške hladiny v hlavnom toku Váhu. Pri uvedenom stave sa revír naplnil približne na 80%.

Dúfajme, že jarné topenie snehu nenapácha škody a bude možnosť ešte ďalšieho doplnenia vody, aby prípadné teplé a suché leto nespôsobilo problémy, ako v niektorých revíroch v roku 2022.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.