Členská schôdza 2023

Po dvoch rokoch, kedy sa z dôvodu pandemickej sitúácie nemohli konať hromadné akcie sa 25. februára 2023 uskutočnila v zasadačke Obecného úradu v Trnovci nad Váhom Členská schôdza našej obvodnej organizácie.

Schôdza sa uskutočnila za prítomnosti 38 členov a dvoch hostí – zástupcov MsO SRZ Šaľa. Schôdza sa uskutočnila na základe schváleného programu, bola podaná správa o činnosti, kontrola uznesení.

Následne prebehla diskusia, kde bol podaný návrh, aby sa v čase po jesennom zarybnení až do 15. marca nasledovného roka mohol v jednom dni na miestnych revíroch MsO SRZ Šaľa privlastniť len 1 ks kapra rybničného.

Po diskusii bolo podané malé občerstvenie, vylosovala sa tombola a prečítalo sa uznesenie schôdze. Na záver predseda poďakoval všetkým za účasť.

Všetky dokumenty k prerokovávaným záležitostiam si môžete STIAHNUŤ TU.

_

 

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.