Vyčistime si svoju obec – Deň Zeme 2023

Den Zeme 2023

V rámci Dňa zeme obec Trnovec nad Váhom každoročne organizuje akciu do ktorej sa zapájajú škola a spoločenské organizácie v obci s názvom Vyčistime si svoju obec.

Akcia je zameraná na vyčistenie a úpravu širšieho oklolia obce. Ako Obvodná organizácia SRZ sme sa, tak ako každoročne, zapojili tiež a zorganizovali sme brigádu na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III. Za krásneho, priam ideálneho jarného počasia sa nám podarilo vykonať veľké množstvo práce jednak vďaka pomerne početnej účasti 25 členov a takisto vďaka technike, ktorú nám zapožičal náš dlhoročný sponzor Alojz Čelitko. Vďaka technike poskytnutej obcou Trnovec nad Váhom a ochotnej obsluhe Tibora Batyku sme sústredili navozený štrkopiesok na jednu kopu a upratali sme plochu pri prístupovej ceste k revíru tak, aby sa mohla opäť udržiavať kosením. Sústredený materiál nám bude slúžiť na úpravy ciest ešte pomerne dlhú dobu.

Pokosili, pohrabali a odviezli sme trstinu, orezali výhonky a koreňové výhonky stromov a kríkov a prihnojili vlani vysadené stročeky. Štrkopieskom sme vysypali jamy na prístupových cestách okolo rybníka aj smerom k Váhu.

Skontrolovali sme aj hniezda pre zubáče, ktoré boli pomerne úspešne naložené ikrami (z 11 hniezd bolo 7 úspešne naložených). Keď sme už boli na vode s člnom upravili sme aj hniezdne plošinky pre rybáre riečne, ktorých jeden pár sa už vrátil a poletoval medzi dvoma plošinkami a hľadal si miesto, ktoré bude vyhovujúcejšie.

Po vykonanej práci boli všetci pozvaní na chutný guláš, ktorý bol pripravený pre všetkých, ktorí sa do dnešnej akcie zapojili na nádvorí miestneho Kultúrneho domu. Kuchárkam a obsluhe vďaka za výborné jedlo a príjemné prostredie.

Všetkým zúčastneným aj touto cestou ďakujeme za vykonanú prácu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.