Kontrolný odlov pred začiatkom sezóny

SRZ Trnovec nad Váhom

Medzi upršaným piatkom a ešte upršanejšou nedeľou bola sobota 13. mája z hľadiska zrážok svetlou výnimkou, kedy počas dňa nepršalo. Na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III sa v tento deň na základe povolenia vydaného výborom SRZ MsO Šaľa konal kontrolný odlov rýb udicami.

Prečo odlov?

Odlov sa uskutočnil za účelom zistenia zdravotného stavu rýb, keďže od začiatku apríla uhynulo až 112ks kaprov kategórie K2-K3. Kontrolného odlovu sa zúčastnilo 24 členov, bolo ulovených 26 kaprov kategórie K2-K3, 15 karasov striebristých a 12 pleskáčov vysokých.

Odlovu sa zúčastnili členovia, ktorý sa dlhodobo a pravidelne zapájajú do činnosti organizácie a zúčastňujú sa brigád a ostatných akcií organizovaných našou organizáciou. Tento odlov tak bol zároveň aj malým poďakovaním za ich aktivitu. Pre všetkých bol pripravený pečený hejk a guláš z výbornej diviny, ktorú nám darovali naši poľovníci, za čo im aj touto cestou ďakujeme. Manželky našich kolegov napiekli aj chutné koláče, ktoré boli dezertom k poobednej káve.

Náznaky kožného ochorenia menšieho rozsahu boli zistené u 3 ks kaprov. Na žiabrach žiadnej z ulovených rýb neboli pozorované nekrotické poškodenia a u žiadnej nebolo zistené ani parazitické napadnutie.

Vzácni hostia

Pri dobrom jedle a občerstvení bol priestor na debatu na rôzne témy. Prišiel nás navštíviť aj starosta obce p. Oliver Berecz, ktorý nás v našej činnosti tiež pravidelne podporuje. Zavítali k nám aj p. poslanec Mestského zastupiteľstva v Šali a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja p. Robert Andráši spolu so svojimi kolegami z obce Veľké Zálužie. P. Andráši nás zaroveň požiadal,či by sa na túto akciou mohla prísť pozrieť aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky p. Anna Zemanová, ktorá sa zaoberá v rámci svojej práce v Národnej rade životným prostredím a pre svoj Zelený tím zbiera podnety z regiónov. Pri neformálnej debate s p. starostom aj ostatnými prítomnými sa preberala aj aktuálna téma zámeru budovania spaľovne a vysvetlili sme dôvody prečo sme proti vybudovaniu spaľovne už v tak prevádzkou chemického závodu zaťaženej oblasti. Pani poslankyňa sa zaujímala o našu činnosť ako rybárov a zaujímala sa o problémy, ktoré nás najviac trápia. Predstavili sme jej naše rybárske revíry, ich históriu, ako aj históriu najbližšieho okolia. Vysvetlili sme, aké environmentálne záťaže sú v blízkosti našej obce. Z hľadiska rybárstva sme poukázali hlavne na neblahý vplyv činnosti vodnej elektrárne na VD Kráľová, ktorá systematicky ničí život v rieke. Je to problém na všetkých elektrárňach Vážskej kaskády a je to potrebné aj podľa jej názoru riešiť s prevádzkovateľmi cez zmenu manipulačných poriadkov.

Po krátkej prechádzke po okolí sme sa opäť vrátili späť na lovný revír Amerika III, kde ešte pokračoval kontrolný odlov a do odchodu sme sa ešte rozprávali v načatých témach. Rozlúčili sme sa s tým, že kedykoľvek môžeme v prípade potreby dať nejaký podnet a p. poslankyňa je ochotná v rámci jej kompetencií pomôcť.

Po ukončení odlovu sme všetkým zúčastneným poďakovali za účasť a za to,že aj keď nebolo to najlepšie počasie ochotne opäť prišli a pomohli.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.