Tretí plávajúci ostrovček na Amerike III

SRZ Trnovec nad Váhom

Po niekoľkých dňoch pekného chladného a upršaného májového počasia bola sobota už skokro letným dňom. Bol to ideálny čas na prácu, ktorú sme si naplánovali a to postavenie ďaľšieho plávajúceho ostrovčeka z prírodných materiálov určených na hniezdenie vodných vtákov a neresenie rýb na lovnom revíry SRZ MsO Šaľa -Mŕtve rameno Amerika III.

Konštrukcia ostrovčeka

Materiál na stavbu bol použitý so súhlasom majiteľa lesných pozemkov Urbariátu Šaľa. Boli to kmene stromov z pobrežia Váhu a priľahlého lesa, ktoré počas niekoľkých rokov vyhrýzli bobri. Ťažba a sústredenie týchto kmeňov sa vykonali ešte v roku 2022 v rámci brigády ku Dňu Zeme.

Brigády sa zúčastnilo 16 členov a preto aj práca prebehla veľmi šikovne a kmene boli raz- dva rozdelené a pospájané. Keďže bolo dosť kmeńov urobili sa dve vstvy, pričom prvá sa prekryla vrstvou geotextílie tak, aby prevísala do vody. Prevísajúce konce na oboch stranách a aj v stred sme zaťažili, aby viseli pri kmeňoch približne 60 cm a tak vytvorili priestor na neresenie rýb. Zvyšné kmene sme potom navrstvili nad prvú vrstvu a na túto sme upevnili pripravené hniezdne plošinky na hniezdenie rybára riečneho.

ČLÁNOK: Rybár riečny na Amerike III

Šanca na nové hniezdenie

Pomocou nakladača sme takto pospájané kmene zatlačili do vody a člnom zatiahli na miesto medzi už existujúcimi ostrovčekmi. Tu sme ich ukotvili pomocou pripravených záťaži. Skontrolovali sme a hniezdne plošinky, ktoré sme osadili vlani. Na jednej z nich boli 3 vajíčka, na ktorých už sedela samička. takže dúfame, že aj tento rok sa úspešne vyliahnu. Na nové plošinky sú už záujemcovia – ďalší pár rybára riečneho. Pôvodný domáci pár však úspešne odoláva a nepustí do svojej blízkosti nikoho.

Po dobre odvedenej práci boli účastníci pohostení malým občerstvením. Počas prác nás navštívila aj redakcia rybárskej relácie „Na rybách – Petrov zdar“ a zdokumentovala celý priebeh a ktorý bude odvysielaný v najbližšej relácii. Ďakujeme redaktorovi Petrovi Martišovi, že prišiel medzi nás a zdokumentoval túto našu brigádu.

VIDEO: Relácia Na rybách – Petrov zdar s príspevkom o našom ostrovčeku

Aj touto cestou tiež ďakujeme všetkým za účasť a vykonanú prácu. Petrov zdar!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.