Oprava kanálového posúvača na stavidle

SRZ Trnovec nad Váhom

Posúvač môže po odbornej oprave ďalšie desaťročia spoľahlivo slúžiť svojmu účelu.

Po predchádzajúcej odbornej kontrole v roku 2020 a po administratívnych úkonoch a výberovom konaní na dodávateľa prác sa pristúpilo k celkovej rekonštrukcii a oprave kanálového posúvača na potrubí, cez ktoré je možné napájať vodou lovný revír Mŕtve rameno Amerika III pri dostatočne vysokej hladiny vody vo Váhu.

ČLÁNOK: Odborná kontrola stavidla na hrádzi

Zostáva ešte vyčisti objekt v starom ramene, kam vyúsťuje potrubie, ktoré je zabahnené a čiastočne zanesené naplavenými stromami. Po úprave pobrežia tieto čistiace práce vykonajú pracovníci Vodohospodárskeho podniku.

Vďaka všetkým zaiteresovaným za vykonanú prácu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.