Green Work opäť v našich revíroch

SRZ Trnovec nad Váhom

Po veľmi dobrých skúsenostiach s prácou firmy Green Work, ktorá nám minulý rok vo februári vykonala úpravu pobrežia lovného revíru Vízallás, nám opäť poskytla svoje služby a vykonala práce na štyroch miestach našich revírov.

Upravilo s pobrežia na chovnom revíry Vermek, kde bol breh v dôsledku častých zrážok tak zarastený, že malou technikou by to nebolo možné zvládnuť. Ďalej sa na Váhu dokončilo spojenie dvoch častí pretekárskej trate po februárovom výrube sa podrvili konáre a po oboch krajoch trate sa zmulčovali koreňové výhony a konáre z vlaňajšieho výrubu.

Práca tohto malého mechanického pracanta je veľmi efektívna pretože hmotu odstráni a zmulčuje, čím odpadá potreba ďalšej manipulácie s odstráneným porastom.

Na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III sa čiastočne rozšírila zelená plocha, ktorá sa ešte dokončí veľkou lesnou frézou. Zlikvidovali sa dve väčšie a dve menšie ložiská invázneho pohánkovca (Fallopia sp.), čo je veľmi odolná a rýchlo sa šíriaca rastlina, ktorá potlačí všetko okolo seba.

Nakoniec sa ešte vyčistila časť lesa pri napúšťacom objekte v starom ramene Váhu, ktorý je potrebné v rámci údržby a opravy stavidla vyčistiť, aby naďalej slúžil svojmu účelu.

Vďaka za odvedenú prácu p. Lehotskému.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.