Nečakaný vianočný darček

Prejavy klimatických zmien, ktoré stále častejšie vidíme po celom svete sa už týkajú aj nás, keď si v jeden deň užívame krásnu zasneženú krajinu a o dva dni neskôr teplé priam jarné počasie.

Aj keď sme sa už posledným príspevkom rozlúčili s týmto rokom, veľmi nás prekvapil nečakaný vianočný darček pre náš lovný revír Mŕtve rameno Amerika III – po výdatnom snežení, potom daždi a následnom výraznom oteplení, keď sa roztopila väčšina snehu na dolinách a časť v stredných polohách sme mohli do rybníka dopustiť množstvo vody.

Podobne ako iné toky stúpla aj rieka Váh, ktorá síce regulovaným odpúšťaním nedosiahla žiadny povodňový stupeň v našom úseku, ale prietok v množstve viac ako 800 m3/s cez VN Králová vytvoril podmienky na to, aby sme behom necelých dvoch dní doplnili vodu v Amerike III na maximálnu možnú úroveň.

Napúšťanie sa vykonalo po predchádzajúcom nahlásení zodpovedným pracovníkom majiteľa Duslo a.s., SVP š.p., štatutárom SRZ MsO Šaľa, kde sa nahlásil stav podľa stavoznaku SHMÚ vodomerná stanica Šaľa Váh a čas, kedy sa otvoril kanálový posúvač v objekte na korune protipovodňovej hrádze a stavidlo v objekte na vyústení napúšťacieho potrubia na revíry. Rovnako po ukončení napúšťania sa oznámil stav a čas.

Napustením vody sa vytvorili vynikajúce podmienky na prezimovanie rýb a zásobou vody sa vytvorili vhodné podmienky na jarný neres rýb a lepší život v prípade letných horúčav.
_

 

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.