Sezóna je v plnom prúde

Júl a august sú mesiace plnej rybárskej sezóny, kedy si rybári berú dovolenky na menšie či väčšie rybárske výpravy. Počasie počas týchto mesiacov bolo len občas prerušované dažďami, takže sa rybári mohli lovu venovať s plným nasadením. Z dôvodu sucha aj prietok na Váhu bol pomerne ustálený, takže aj podmienky pre lov boli  vyhovujúce. Podľa ohlasov rybárov na všetkých našich revíroch sú pekné úlovky, kaprov, pleskáčov, ale aj dravých rýb, ktorých sezóna príde možno ešte trocha neskôr. Našim kolegom Lackovi Krištofovi a Ľudkovi Rudickému sa pri love kaprov na Váhu podarilo uloviť 7.7. sumca o hmotnosti 24 kg a s dĺžkou 154 cm. Aj touto cestou im gratulujeme.

Na rybníkoch v dôsledku dlhotrvajúceho sucha neustále ubúda voda, ale aj napriek tomu nebol zistený deficit kyslíka, ktorý by ryby pocítili. V priebehu augusta sa uskutočnilo zarybnenie na rybníkoch Amerika III a Vízallás kaprom K2 v množstve 5+5 q a na rybníku AMERIKA  III sa za predpokladu konania  pretekov v mesiaci september  sa zarybní ešte kaprami do hmotnosti 5 kg v množstve podľa získaných prostriedkov za štartovné. Po zarybnení pred pretekmi bude rybník pre lov uzavretý. Na Váhu sa  na lovných miestach množia prístrešky vybudované z rôznych materiálov, kde sú  uložené stoličky, válendy, kreslá ….Upozorňujeme na to, že je to vyhradzovanie si lovného miesta, ktoré je podľa  zákona zakázané. Okrem toho sa  použitými materiálmi znečisťuje životné prostredie, čo je tiež trestné. Na rybníku Vermek sa 3.augusta uskutočnil kontrolný výlov udicami, ale nebol veľmi úspešný. Chytilo sa len niekoľko kapríkov a menších karasov, ktoré sa preniesli do rybníka AMERIKA III.

Počas týchto dvoch mesiacov sa vykonalo niekoľko kontrol rybárskou strážou na všetkých revíroch. Zistené boli stále tie isté opakujúce sa  nedostatky, ako nevyčiarknutie predchádzajúceho dňa lovu, chýbajúce časti povinnej výbavy, zlé parkovanie, neporiadok na lovnom mieste….Všetky prípady boli riešené dohovorom. Znova upozorňujeme všetkých, ktorí chodia k vode za účelom lovu, alebo len oddychu, aby svoje odpadky odnášali so sebou. Po uprataní rybníka Amerika III začiatkom júla, keď bolo odvezených 26 vriec odpadu sa tu do 3.8. nazbieralo znova 17 vriec a z Váhu ďalších 8 vriec. Keď sa táto situácia nezmení, budeme musieť pristúpiť k prísnejším opatreniam. Zber a odvoz odpadu stojí peniaze, ktoré nie sú nikde zahrnuté do rozpočtu a musia sa zobrať z iných položiek, kde potom chýbajú.

Do ďalšieho priebehu sezóny prajeme všetkým veľa zdravia a ešte veľa pekných úlovkov v tejto sezóne.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.