Príprava preteku 1. ligy LRU-P

Po piatich rokoch sa na pretekárskej dráhe na Váhu opäť konalo tentoraz jesenné kolo pretekov 1. ligy LRU-P (lov rýb udicou – plávaná). Na také podujatie sa bolo treba náležite pripraviť.

Počas piatich rokov sa dráha udržiavala tak, aby nezarástla krovinami a náletovými porastmi. Napriek tomu však bolo treba vykonať dočistenie brehovej časti, upraviť prístupovú cestu ako aj cestu vedúcu už priamo na trať, aby aj v prípade nepriaznivého počasia bol na trať možný prístup motorovými vozidlami.

V dňoch 6.,7.,8.,15. a 16. septembra sa vykonali práce, ktoré spočívali v úprave plochy pri rybníku Amerika III., kde sa konali prípravné práce pretekárov a losovanie a odkiaľ odchádzali do svojich sektorov. Stavebnou drťou a pieskom sa upravili a spevnili prístupové cesty, cepovou kosou sa upravila svahová časť dráhy a tiež sa upravila celá plocha dráhy tak, aby bol dostatočný priestor pre vozidlá a technické zabezpečenie pretekov.

Fotodokumentácia v galérii prezentuje množstvo prác ako aj ľudí a techniky, ktorá bola do tejto činnosti zapojená. Aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu Obecnému úradu Trnovec nad Váhom – p.starostovi Júliusovi Rábekovi a pracovníkom Obecného úradu, ktorý sa na prácach podielali a za zapižičanie elektrického agregátu. Ďalej ďakujeme nerybárom, ktorí nezištne poskytli techniku, alebo svojou prácou prispeli v uskutočneniu prác – Ing. Horváthovi, p. Čelitkovi, p. Hambalkovi, p.Kysučanovi a p.Suchému. Firme Megastav Nitra ďakujeme za dovoz piesku z rybníka Tehelňa Žiharec, ktorý sa použil na úpravu ciest.

Na záver ďakujeme aj našim členom, ktorí buď v rámci, alebo už množstvom brigádnických hodín nad rámec povinného času na odpracovanie brigád prispeli k príprave týchto pretekov, ktoré urobili dobré meno obci ako aj MsO SRZ Šaľa nakoľko sa tu stretli pretekári z celého Slovenska a mohli porovnávať podmienky a prostredie iných podobných dráh na Slovensku. Aj do budúcna je tu vytvorené pekné prostredie a podmienky na konanie podobných akcií.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Príprava preteku 1. ligy LRU-P”

Comments are closed.