Detské rybárske preteky 2023

SRZ Trnovec nad Váhom

V rámci programu ku Dňom obce sa 1. júla 2023 konali detské rybárske preteky na našom chovnom revíry Hlinisko Vermek.

Preteky sa konali na základe povolenia predsedníctva SRZ MsO Šaľa a akcia sa využila na odlov a premiestnenie rýb do lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Po predchádzajúcej príprave pobrežia sa piatok pred pretekmi pripravil aj rybársky dom, nachystali sa ryby na pečenie a všetko potrebné pre úspešný priebeh podujatia. Deti v sprievode svojich rodičov a starých rodičov ráno zaujali miesta a nachystali sa na lov. Usilovne začali nahadzovať svoje udice, aby ulovili čo najviac, alebo čo najväčšiu rybu. Medzi tým sa im roznieslo malé občerstvenie a chystali sa pečené ryby a hranolky k obedu.

Na radosť deťom, ale aj ich doprovodu sa podarilo uloviť aj troch kaprov s váhou od 3 do 5 kg. Pred ukončením pretekov sa postupne vážili úlovky. Zvážili sa celý úlovok, kde boli karasy, plotičky i kapre. Potom sa zvlášť zvážili kapre, ktoré sme dali do pripravenej kade s okysličenou vodou, aby sa po ukončení pretekov mohli premiestniť do lovného revíru Amerika III. Po skončení pretekov sa deti posilnili pripraveným jedlom a netrpezlivo čakali na vyhodnotenie.

Pretekov sa zúčastnilo 21 detí. Poradie bolo nasledovné:
1.miesto: Erika Szabová – 9,24kg
2.miesto: Denis Bujdoš – 8,52kg
3.miesto: Sebastián Krištof – 8,14kg
Cenu za najväčšiu ulovenú rybu získala Erika Szabová za uloveného kapra o hmotnosti 5,3kg.

Spolu bolo ulovených 65kg rýb a z toho 20kg kaprov väčšinou kategórie K2, ktorými sa zarybnil lovný revír Mŕtve rameno Amerika III. Víťazi boli odmenení trofejami, medailami a vecnými darmi od našich sponzorov. Všetky ostatné deti dostali medailu za účasť a tiež vecné dary od sponzorov. Podujatia sa zúčastnil aj p. Robert Andráši, poslanec Mestského zastupiteľstva v Šali a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý deťom prispel rôznymi školskými pomôckami.

Po vyhodnotení sme si odfotili spoločnú fotografiu a potom niektoré z detí ešte išli pomôcť vypustiť ulovené ryby do lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Takto sme spojili príjemné s užitočným, aby aj deti vedeli ,ako sa ryby okrem prirodzeného rozmnožovania dostávajú do revírov.

Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, že prišli s deťmi a podporujú ich záujem o rybárstvo, aby nám vyrastala generácia, ktorá sa bude v prvom rade venovať starostlivosti a ochrane rýb a lov pre nich bude len potešením a budú si vážiť život vo vodnom svete a v jeho okolí.

Poďakovanie patrí tiež našim sponzorom a aj všetkým kolegom, ktorí prispeli k úspešnej príprave a priebehu akcie. Petrov zdar!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.