Ako ďalej so starými ramenami?

SRZ Trnovec nad Vahom

V rámci pracovnej návštevy tajomníka Rady SRZ Ing. Bohuša Cintulu s kolegami na západnom Slovensku sme sa stretli pri starých ramenách Váhu v našom revíry Váh č. 2 pri Šali a Trnovci nad Váhom

Spoločne prezreli tieto ramená za účelom ich zhodnotenia a vhodnosti na revitalizáciu a navrátenie určitej hladiny vody. Tak by sa sem vrátil aj život a vznikli by tu vhodné podmienky pre neres a život rýb aj pri tom kolísaní hladiny vody, aké tu je v dôsledku prevádzky vodnej elektrárne na VN Kráľová. Rovnako sme hovorili aj o ramene pri Dlhej nad Váhom, ako aj pri Seliciach, kde by sa voda do ramena mohla doviesť zo vzdutia na VD Selice.

Na stretnutí boli prítomní odborníci, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú. RNDr. Vladimír Druga, spoluautor metodiky na rybovody, bioekologický dozor a konzultant k tejto problematike. Martina Barancová Paulíková, manažérka pre ochranu vôd – WWF Slovensko, Svetového fondu na ochranu prírody. Boli prítomní aj ichtyológ pre našu oblasť Ing. Dušan Hajňuk ako aj nový ichtyológ pre Trnavský kraj Mgr. Filip Miklánek.

Aj na základe už existujúcich materiálov, ktoré sa vypracovali (viď Projekty a štúdie na tomto webe), ktoré veľmi obsiahlo a podrobne popisujú túto riečnu krajinu v inundčnom území rieky a sú tu dostatočné informácie a údaje potrebné ku zhodnoteniu a vypracovaniu riešenia problematiky v tejto našej oblasti. Určite je mnoho podobných ramien, ktoré by bolo možné oživiť aj v ostatných revíroch našich riek. Je potrebné aj tieto zmapovať, ukázať ich potenciál na zlepšenie života v riekach. Je to dlhodobá a náročná práca, ktorú by mali robiť členovia alebo funkcionári v každej organizácii a potom z tejto mozaiky vytvoriť jeden krásny obraz fungujúceho vodného ekosystému na celom území.

Ďakujeme za túto návštevu, ktorá takýmto spôsobom aj ocenila prácu, ktorú sme už v tomto smere urobili. Je to zároveň povzbudenie, aby sme v práci pokračovali aj v budúcnosti. Dúfajme, že prídu vhodné okolnosti a hlavne bude vôľa v spoločnosti riešiť túto problematiku, ktorá sa netýka len rybárov a rybárstva, ale je všeobecným záujmom v starostlivosti o vodu v krajine.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.