Pomoc pre zubáče

Už po niekoľko rokov opakovane pomáhame zubáčom veľkoústym (Sander lucioperca) na rybníku Amerika III v čase neresu kladením neresových hniezd na uľahčenie výteru.

Počas viacerých rokov sme skúšali rôzne druhy materíálov či už prírodných (konáre rôznych ihličnanov a tují), alebo umelých napodobenín ihličnanov s kratším aj dlhším ihličím.
Po viacerých, viac či menej úspešných pokusoch sme zistili, že najvhodnejším materiálom je kokosové vlákno prirodzenej farby, ktoré najviac pripomína jemné vlásočnicové korene vŕb pri podmytých brehoch. Aj túto jar sme rozmiestnili 10 neresových hniezd a po 6 dňovej kontrole sme zistili, že naša snaha bola úspešná.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto činnosti a pomohli tak so zarybnením tejto krásnej a chutnej ryby v našom revíri. Výrobu ukladanie a kontrolu hniezd si môžete pozrieť vo fotogalérii. DOPLNENÉ: do galérie sme pridali foto z kontroly hniezd, na ktorých vidno, že zubáče hniezda v hojnej miere využili.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Pomoc pre zubáče”

Comments are closed.