Oprava ciest k revírom

Súčasná doba priniesla trend, že človek sa chce dostať všade a rýchlo. Neobišlo to ani nás rybárov. Niekedy z nedostatku času a, priznajme si, že často aj z pohodlnosti, chodíme na ryby autami. Je to skoro aj nevyhnutnosť, pretože množstvo výbavy, kŕmenia a ostatných vecí, ktoré nám slúžia k spríjemneniu pobytu pri vode sa už nedajú prepraviť inak ako autom. K vode však chodia aj ostatní, ktorí si tu chcú jednoducho len oddýchnuť.

Prístupové cesty k našim revírom vedú cez pozemky rôznych majiteľov a vytvárajú sa nové cesty mnohokrát v porastoch poľnohospodárskych kultúr hlavne vtedy, keď sa pôvodná cesta rozbaní po daždi a aj napriek tomu po nej prejdú vozidlá, ktoré tu vytvoria kolaje, pre bežné vozidlá nepriechodné. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli niektoré najhoršie úseky týchto ciet opraviť vysypaním certifikovanou stavebnou drťou s predchádzajúcim súhlasom majiteľa pozemku Duslo a.s. Šaľa.

Päť nákladných aut drte sa doviezlo na prístupovú cestu k rybníku Amerika III a na prístupovú cestu na pretekársku trať na Váhu. Za sponzorskú pomoc touto cestou ďakujeme p. Ondejovi Horňákovi, majiteľovi firmy Dao Trans Nitra za poskytnutie drte, dopravného i nakladacieho prostriedku, ďalej vodičom Ľudovítovi Vincemu a Jozefovi Bugyimu, ktorí počas soboty vozili túto drť, pánom Čelitkovi a Hambalkovi, ktorí rozhrnuli material na potrebnom mieste, Ing. Jozefovi Horváthovi, ktorý poskytol malý nakladač s prívesným vozíkom na navážanie drte na prístupovú cestu k pretekárskej trati, kde by sa s inou technikou nedalo pracovať.

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj brigádnikom, ktorí zapracovávali ručne drť do vyjazdených koľají. Takto upravené cesty poslúžia rybárom a tiež všetkým, ktorí radi chodia do prírody.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.