Sčítanie kormoránov 2024

Tak ako každoročne aj v tomto roku sme sa ako členovia SRZ zapojili do celoeurópskeho zimného sčítavania vodného vtáctva, ktoré sa konalo 14.-15. januára 2024. […] Čítať ďalej

Sčítanie kormoránov 2022

Každoročne v januári sa Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou podieľa na monitorovaní vodného vtáctva. V tomto roku pripadlo toto monitorovanie na 15. […] Čítať ďalej

Sčítanie kormoránov 2021

Každoročne v januári sa v spolupráci Slovenskou ornitologickou spoločnosťou Slovenský rybársky zväz podieľa na monitorovaní stavu vodného vtáctva. Od roku 1967 organizácia Wetlands International organizuje […] Čítať ďalej

Sčítanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčitavanie populácie Kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) Tohtoročné sčitavanie […] Čítať ďalej

Pozorovanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčítavanie populácie kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo). Tohtoročné sčitavanie […] Čítať ďalej

Hlavná sezóna v našich revíroch

Aj keď sme aktuálne o udalostiach informovali prostredníctvom FB v tomto príspevku prinášame krátky sumár našej činnosti a udalostiach posledných mesiacov. Letné mesiace v našich revíroch neboli len o love a oddychu […] Čítať ďalej

Nová sezóna

Prvé dva mesiace nového roka sa vykonávali vyhodnotenia minuloročnej sezóny, vyplnili a odovzdali sa potrebné výkazy a pripravili sa podklady na Členskú schôdzu našej obvodnej […] Čítať ďalej